Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.
Camping du Rivage Kano verhuur Glamping Lodge
Kosten
 • Voor een reservering van een kampeerplaats, safaritent of Pod in de periode van 11-07 tot 24-08 betaalt u € 7,50 per reservering. Buiten deze periode berekenen 5,00 per reservering.

Bevestiging

 • We bevestigen uw reservering binnen 3 werkdagen.
 • Heeft u na 3 werkdagen geen reactie van ons gehad? Bel ons dan even.
 • Controleer ook uw SPAMBOX, het kan namelijk gebeuren dat de bevestiging hier in terecht komt.

Aanbetaling
 • U hoeft geen aanbetaling te doen.

Betaling
 • Maak 2 weken vòòr aankomst 50% van het totale bedrag over. De andere 50% kunt u bij aankomst op de camping betalen. Tot 2 weken vòòr aankomst kunt u de reservering kosteloos annuleren.

Geen restitutie
 • Wilt u annuleren? We betalen de vooruitbetalingen niet terug. Wilt u deze kosten toch terug, dan raden we u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Informeer bij uw verzekering.
 • Als u de campingregels niet naleeft of zorgt voor overlast, moet u de camping verlaten. U heeft dan geen recht op restitutie.

Later op de camping

 • Heeft u gereserveerd, maar bent u later dan gedacht op de camping? We houden de gereserveerde plaats maximaal 24 uur na de afgesproken aankomstdatum vrij.
 • We maken hiervoor alleen een uitzondering als u ons bericht dat u vertraging hebt opgelopen.

Privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken

camping Du Rivageverwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • ⊲ Voor- en achternaam

 • ⊲ Adresgegevens

 • ⊲ Telefoonnummer

 • ⊲ E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@durivage.lu dan zullen wij deze informatie verwijderen.

  Waarom we gegevens nodig hebben
  camping Du Rivage verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • ⊲ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • ⊲ Reservering in ons systeem

  Hoe lang we gegevens bewaren
  camping Du Rivage zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: tot u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief. Na vertrek van uw verblijf op onze camping.

 • Delen met anderen
  camping Du Rivage verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  In kaart brengen websitebezoek, camping Du Rivage gebruikt geen cookies.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw even- tuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsge- gevens, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een door u genoemde derde te versturen.

  U kunt voornoemd verzoek sturen naar info@durivage.lu. Ter controle van uw persoonsgegevens, willen wij u vragen om bij het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, beantwoorden. DuRivage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgege- vens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons

  Beveiliging
  camping Du Rivage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@durivage.luGewenste reserveringsdatum

Datum aankomst *
(dd-mm-jjjj)
Datum vertrek *
(dd-mm-jjjj)

Gewenst object

Gewenst object
Kampeerplaats standaardKampeerplaats aan het water
Safaritent M
Safaritent XL
POD 2 persPOD 4 persPOD 4 pers LPOD 4 pers XL
Kampeermiddel + maten *
(caravan, tent, camper, …)
Aantal volwassenen *
/ kinderen vanaf 13 jaar
Aantal kinderen *
t/m 12 jaar
Huisdier
Ja
Nee

Persoonsgegevens

Hoofdpersoon

Volledige naam *
(achternaam, voornaam)
Geboortedatum *
(dd-mm-jjjj)
Nationaliteit *
Geboorteplaats *
Geslacht (m / v) *

Partner

Volledige naam
(achternaam, voornaam)
Geboortedatum
(dd-mm-jjjj)
Nationaliteit
Geboorteplaats
Geslacht (m / v)

Overige personen vanaf 18 jaar

Volledige naam
(achternaam, voornaam)
Geboortedatum
(dd-mm-jjjj)

Geslacht (m / v)
Volledige naam
(achternaam, voornaam)
Geboortedatum
(dd-mm-jjjj)

Geslacht (m / v)
Volledige naam
(achternaam, voornaam)
Geboortedatum
(dd-mm-jjjj)

Geslacht (m / v)
Volledige naam
(achternaam, voornaam)
Geboortedatum
(dd-mm-jjjj)

Geslacht (m / v)


Contactgegevens

Naam *Adres *Postcode *Woonplaats *Land *Telefoon *E-mailadres *

Overige informatie

Opmerkingen

* velden verplicht invullen